ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

rok szkolny 2019/2020

zajęcia dodatkowe

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

sala

Kółko języka niemieckiego dla klas VI

K.Nartowska

poniedziałek

13.50-14.35

sala 23

Kółko języka angielskiego dla klas IV

P.Kamińska

poniedziałek

13.50-14.35

sala 22

Koło języka angielskiego dla klas V

P.Kamińska

środa

13.50-14.35

sala 23

Koło języka angielskiego dla klas VI-VII

P.Kamińska

środa

14.45-15.30

sala 23

SKS dla klas IV

M.Szarafin

wtorek

13.50-14.35

sala gimnastyczna

Koszykówka

M.Szarafin

piątek

13.50 – 14.35

sala gimnastyczna

SKS dla klas V

M.Skrodzki

piątek

13.50-14.35

sala lustrzana

SKS dla klas VII-VIII

M.Szarafin

czwartek

15.40-16.25

sala gimnastyczna

Gry i zabawy gr 0

N.Mering

środa

13.50 – 14.35

hol parter

Gry i zabawy klasy I

N.Mering

środa

14.45 – 15.30

hol parter

SKS kl. II dziewczęta

N.Mering

wtorek

14.45 - 15.30

sala gimnastyczna/
sala lustrzana

SKS kl. II dziewczęta

N.Mering

środa

15.40 – 16.25

sala gimnastyczna/
sala lustrzana

Zajęcia ruchowe „Sprawne Tygryski”  O A

N.Mering

wtorek

12.00 – 13.00

Oddział przedszkolny

Zajęcia ruchowe „Sprawne Tygryski”  O B

N.Mering

środa

12.00 – 13.00

Oddział przedszkolny

Gry i zabawy dla klas II-III

B.Florczuk

czwartek

14.45-15.30

hol parter

Gry i zabawy dla klas II-III

B.Florczuk

piątek

13.50-14.35

hol parter

Koło informatyczne dla klas IV

M.Kolka

piątek

13.50-14.35

sala 15

Koło informatyczne dla klas V-VI

M.Kolka

środa

13.50-14.35

sala 15

Koło plastyczne dla klas V-VI

K.Wilk

czwartek

14.45-16.25

sala 14

Koło historyczne dla klas V

A.Popek

czwartek

8.00-8.45

sala 21

Koło historyczne

A.Popek

piątek

14.45 – 15.30

sala 21

Koło języka polskiego dla klas IV

M.Sadowska

czwartek

13.50-14.35

sala 18

Koło redakcyjne gazetki szkolnej

M.Sadowska

czwartek

13.50 – 14.35

sala 5

Koło historyczne dla klas VII-VIII

  1. Popek

piątek

14.45-15.30

sala 21

Odyseja Umysłu dla klasy IV

A.Pietrzak

piątek

12.55-13.40

sala 4

Odyseja Umysłu

A.Pietrzak

poniedziałek

13.50 – 15.30

sala 19

Koło Nauk Społecznych

M.Danowski

Poniedziałek

14.45 – 15.30

Sala 21

Koło wędrownicze

A.Popek

sobota wg planu

-

-

Koło teatralne Lolek

K.Hałat – s.Maristella

środa

14.45 – 15.30

sala 25

Koło muzyczne

M.Kardaś

czwartek

14.45 – 15.30

sala 14

Zajęcia logopedyczne

M.Żmuda

poniedziałek

11.50 – 12.35

oddział przedszkolny

Zajęcia logopedyczne

M.Żmuda

poniedziałek

12.55- 13.40

oddział przedszkolny

Koło chemiczne

A.Welz

wtorek

14.45 – 15.30

Sala19

Koło poznawczo - fotograficzne

M.Beńko

A.Matyjaszczyk

Czwartek

14.25 – 16.25

W terenie

Koło fizyczne

M. Behrendt

Zajęcia z piłkami eduboll

D. Musińska

poniedziałek

14.15- 17.15

Sala lustrzana / parter

Koło szachowe

M. Danowski

poniedziałek

8.00- 8.45

Sala 3