Adres strony internetowej e-dziennika to:
https://uonetplus.edu.gdansk.pl/gdansk

Poniżej film instruktażowy dla logujących się po raz pierwszy.