Załączamy plan lekcji dla zerówek i klas I - VIII w pliku .xls