INFORMATORY I WNIOSKI

Informujemy, że udzielaniem pomoc materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdańsk (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieszczącym się przy ulicy Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku.

Poniżej do pobrania informacje oraz wnioski dla osób zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego (pomoc związana z sytuacją materialną ucznia) lub zasiłku szkolnego (pomoc związana ze zdarzeniem losowym, które wystąpiło w rodzinie ucznia).

Więcej szczegółów w poniżej załączonych dokumentach: