Uzyskane przez Szkołę certyfikaty

 1. Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie:
  • standardu IV : „Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy”
  • standardu V: „Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w rozwoju”
  • standardu VI: „Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym”
  • standardu X: ” Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych”
 2. Certyfikat Pomorskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła Promująca Zdrowie”
 3. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji: „Szkoła Przyjazna uczniom z dysleksją”
 4. Certyfikat „Szkoła bez przemocy”.