STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39

im. Wojska Polskiego w Gdańsku

Statut publicznej szkoły ośmioklasowej rozpoczynającej działalność od 1 września 2017 r.

Cała treść w załączonym pliku

pliki do pobrania