STRUKTURA ORGANIZACYJNA

rok szkolny 2023/2024

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 (poniedziałek) - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 września 2023 (wtorek)- wyjście do miejsc pamięci

17 października (wtorek)- obchody 60-lecia SP39

1 listopada 2023 (środa)- Dzień Wszystkich Świętych

2 listopada 2023 (czwartek)- Dzień Zaduszny

3 listopada 2023 (piątek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 grudnia 2023 (sobota)- Festyn Mikołajkowy

23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024 - zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia- 11 luty 2024 - ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia  2024 - wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2024 (środa)- Święto Pracy

2 maja 2024 (czwartek)- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024 (piątek)- Święto Konstytucji III Maja

14.05,15.05 i 16.05 2024(wtorek, środa, czwartek)  -  egzaminy klas VIII

30.05.2024 (czwartek) - Boże Ciało

31.05.2024 (piątek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

21czerwca 2024  (piątek) - zakończenie zajęć edukacyjnych

I semestr –4.09.2023 – 19.01.2024

II semestr –21.01.2024 - 21.06.2024

 

 

13.09.2023 V-VIII godz. 17:30

14.09.2023  I-IV  godz. 17:30 

24.01.2024  V-VIII godz. 17:30

25.01.2024  I-IV godz. 17:30

08.05.2024  V-VIII godz. 17:30

09.05.2024  I-IV godz. 17:30                                            

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

17.10 (wtorek) – 60-Lecie Szkoły

2.11 (czwartek) – Dzień Zaduszny

3.11 (piatek)

2.05 (wtorek) – Święto Flagi

14-15 maja -OKE

31 maja (piątek)- po Bożym Ciele 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy):

17.10.2023 (wtorek)

02.11.2023 (czwartek)

03.11.2023 (piątek)

27.12.2023 (środa)

28.12.2023 (czwartek)

29.12.2023 (piatek)

28.03.2024 (czwartek)

02.04.2024 (wtorek)

02.05.2024 (czwartek)

 

Dni wolne bez dyżurów w świetlicy:

28.03.2024 za 09.12.2023 (sobota) Festyn Mikołajkowy

31.05.2024 za 07.06.2024 (piątek) Festyn Rodzinny

Rada Rodziców

Zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców. Wpłacać można na konto lub u wychowawców. Koszt 10 zł miesięcznie od rodziny.

Nr konta: 29 1020 1811 0000 0802 0354 9276

Od 8 września czynna jest stołówka szkolna.

W tym roku szkolnym cena jednego obiadu wynosi 6,00 zł. Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty dziecko zostanie wykreślone z listy.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić u pani intendentki. Obiady będą wydawane do 20 czerwca 2024 roku. We wrześniu opłata za obiady wynosi 96,00 złotych (16 dni x 6 złotych).

Nr konta bankowego Pekao S.A. 19 1240 1268 1111 0010 3838 8285
(w treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Zajęcia dodatkowe

Informację o możliwości wprowadzenie kolejnych zajęć dodatkowych będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły.

Szkoła referencyjna Apple

W tym roku szkolnym, jako jedna z trzech szkół, wprowadzamy nauczanie wsparte pracą na iPadzie. Życzymy ciekawych zajęć i dobrej zabawy.

Dyrekcja Szkoły

Anna Ptasińska - Wojewoda - Dyrektorka Szkoły

Julia Leśniewska - Wicedyrektorka Szkoły

Magdalena Telepska-Kosińska – Wicedyrektorka Szkoły

 

Pracownicy administracyjni

Joanna Walczyna - Asystentka Dyrektora

Beata Choszcz  - Kierownik administracyjny

Ewa Trojanowska - Intendentka

WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

O A Katarzyna Gniedziejko, Anna Ziemnicka
0 B Milena Daszkiewicz, Sylwia Karwasz
I A Alina Pietrzak, Marlena Maśnica
I B Angelika Witt
I C Danuta Musińska, Agata Stankiewicz
II A Alicja Słomion
II B Joanna Myszka
II C Alicja Koprowska
III A Bożena Giecołd, Sylwia Drażba
III B Julia Leśniewska, Barbara Karczewska
III C Dagmara Ukleja, Aneta Matyjaszczyk
IV A Izabela Fischer, Magdalena Grobelna
IV B Marta Kolka, Anna Król
IV C Milena Sadowska- Rymarz
IV D Małgorzata Beńko
V A Agnieszka Końko- Stańkowska
V B Magdalena Michalczak
V C  Ewa Wrosz, Ewa Jaworska
VI A Małgorzata Kardaś
VI B Joanna Dębniak
VII A Natalia Mering
VII B Adam Popek, Hanna Sawa
VII C Jolanta Gorzkowska
VIII A Agnieszka Andruszak, Anna Golau
VIII B Anna Welz

Nauczyciele bez wychowawstwa:

Katarzyna Osowska- język niemiecki

Tomasz Błaszków - religia

Małgorzata Babiaczyk - religia

Wojciech Konopka - wychowanie fizyczne

Michał Szarafin - wychowanie fizyczne

Mateusz Skrodzki

Żaneta Szymczak- Radzewicz - biologia

Mikołaj Borkowicz - geografia

Andrey Strunilin – fizyka

Karolina Hołubowicz- historia

Wojciech Sadowski- język angielski

Piotr Manderla- religia

Marta Haba- etyka

SPECJALISTKI:

Małgorzata Żmuda - logopedka

Elżbieta Żornaciuk - Lica – psycholożka

BIBLIOTEKARKI:

Magdalena Witkowska

Marta Kardaś

WYCHOWAWCZYNIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Maria Dolecka

Agata Maliszewska

Angelika Grzenkowicz

Michalina Hładuń

Małgorzata Latoch