STRUKTURA ORGANIZACYJNA

rok szkolny 2022/2023

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 (czwartek) - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.11.2022 (piątek) -  Święto Niepodległości

23 - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

6.01.2023 (piątek) - święto Trzech Króli

16 - 29 stycznia 2023 - ferie zimowe

6 - 11 marca 2023 - wiosenna przerwa świąteczna

24.05, 25.05 i 26.05 2021(wtorek, środa, czwartek)  -  egzaminy klas VIII

3.05.2023 (środa) - Święto Konstytucji 3-go Maja

08.06.2023 (czwartek) - Boże Ciało

13.06-15.06.2022 (poniedziałek, wtorek, środa) – dodatkowy termin egzaminów klas 8

23 czerwca 2023  (piątek) - zakończenie zajęć edukacyjnych

I semestr – 18 tygodni: 1.09.2022 – 07.02.2023

II semestr – 18 tygodni: 08.02.2023 - 23.06.2023

 

 

Terminarz spotkań z rodzicami

7.09.2022  I-IV godz. 17:30

8.09.2022  V-VIII godz. 17:30 

8.02.2023  I-IV godz. 17:30

9.02.2023  V-VIII godz. 17:30

10.05.2023  I-IV godz. 17:30

11.05.2023  V-VIII godz. 17:30                                            

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10 (piątek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

31.10 (poniedziałek) – przed Wszystkimi Świętymi

2.11 (piątek) – Dzień Zaduszny

2.05 (wtorek) – Święto Flagi

9.06 (piątek) – po Bożym Ciele

OKE (3 dni)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy):

14.10.2022 – piątek

31.10.2022 – poniedziałek

02.11.2022 – środa

27.12.2022 – środa

28.12.2022 – czwartek

29.12.2022 – piątek

06.04.2023 – czwartek

07.04.2023 – piątek

11.04.2023 – wtorek

02.05.2023 – wtorek

09.06.2023 – piątek

 

Dni wolne bez dyżurów w świetlicy:

24.12.2022 za 3.12.2022 (sobota) Festyn Mikołajkowy

31.12.2022 za 02.06.2023 (piątek) Festyn Rodzinny

Rada Rodziców

Zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców. Wpłacać można na konto lub u wychowawców. Koszt 10 zł miesięcznie od rodziny.

Nr konta: 29 1020 1811 0000 0802 0354 9276

Od 7 września czynna jest stołówka szkolna.

W tym roku szkolnym cena jednego obiadu wynosi 6,00 zł. Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty dziecko zostanie wykreślone z listy. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u pani intendentki. Obiady będą wydawane do 22 czerwca 2023 roku. We wrześniu opłata za obiady wynosi 108,00 złotych (18 dni x 5 złotych).

Nr konta bankowego Pekao S.A. 19 1240 1268 1111 0010 3838 8285
(w treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Zajęcia dodatkowe

Informację o możliwości wprowadzenie kolejnych zajęć dodatkowych będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej szkoły.

Szkoła referencyjna Apple

W tym roku szkolnym, jako jedna z trzech szkół, wprowadzamy nauczanie wsparte pracą na iPadzie. Życzymy ciekawych zajęć i dobrej zabawy.

Dyrekcja Szkoły

Anna Ptasińska - Wojewoda - Dyrektorka Szkoły

Julia Bialk - Wicedyrektorka Szkoły

Magdalena Telepska-Kosińska – Wicedyrektorka Szkoły

Pracownicy administracyjni

Joanna Walczyna - Asystentka Dyrektora

Beata Choszcz  - Kierownik administracyjny

Ewa Trojanowska - Intendentka

Wychowawcy poszczególnych klas

0a

Katarzyna Gniedziejko, Milena Daszkiewicz

0b

Anna Steckiewicz, Agata Kuriata - Ciesielczuk

1a

Alicja Słomion

1b

Joanna Myszka

1c

Alicja Koprowska

2a

Bożena Giecołd, Anna Golau

2b

Sara Boryń

2c

Dagmara Ukleja, Aneta Matyjaszczyk

3a

Danuta Musińska, Agata Stankiewicz

3b

Angelika Witt, Anna Król

3c

Alina Pietrzak, Małgorzata Beńko

4a

Agnieszka Końko-Stańkowska

4b

Magdalena Michalczak

5a

Małgorzata Kardaś

5b

Joanna Górecka

6a

Natalia Mering

6b

Adam Popek, Hanna Sawa

6c

Joanna Gorzkowska

7a

Agnieszka Andruszak

7b

Anna Welz

8a

Maciej Danowski, Marlena Maśnica

8b

Marta Kolka

8c

Mateusz Skrodzki

8d

Milena Sadowska - Rymarz

 

Nauczyciele bez wychowawstwa:

Anna Ziemnicka - język angielski klas 0-III

Katarzyna Osowska- język niemiecki

Tomasz Błaszków - religia

Hanna Antoniak - religia

Małgorzata Babiaczyk - religia

Wojciech Konopka - wychowanie fizyczne

Michał Szarafin - wychowanie fizyczne

Aleksandra Masłowska - biologia

Mikołaj Borkowicz - geografia

Andrey Strunilin – fizyka

SPECJALISTKI:

Małgorzata Żmuda - logopedka

Elżbieta Żornaciuk - Lica – psycholożka

BIBLIOTEKARKI:

Magdalena Witkowska

Marta Kardaś

WYCHOWAWCZYNIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Maria Dolecka

Anna Karbowska

Agata Maliszewska

Ksymena Wilk

Angelika Grzenkowicz

Michalina Hładuń