KONSULTACJE ON-LINE Z NAUCZYCIELAMI SZKOŁY PODSTAWOWEN NR 39 W GDAŃSKU

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

DZIEŃ

GODZINY

1

Adam Popek

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

WTOREK, CZWARTEK

17.00 U

18.00 R

2

Adriana Przybylska

WTOREK

ŚRODA

12.00 – 13.00 U

13.00 – 14.00 R

3

Agnieszka Andruszak

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK

WTOREK, CZWARTEK

17.00-18.00 U

17.00-18.00 R

4

Agnieszka Końko-Stańkowska

Konsultacje dla rodziców/uczniów

o godz. 16.00 :

4A  poniedziałek

5C wtorek

6 B i 6C  czwartek

6D piątek

7B środa

5

Alicja Kaśków

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK

WTOREK, CZWARTEK

8.00-8.30 U

17.00-17.30 R

6

Alicja Koprowska

PONIEDZIAŁĘK-PIĄTEK

8.00-9.30 R (+propozycje działań)

16.00-17.00 R

7

Alicja Słomion

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK

ŚRODA

13:00 – 13:30 R

15: 00 – 15:30 R

8

Alicja Zakrzewska

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK

CZWARTEK

11.00-11.30 U/R

10.30-11.00 U/R

9

Alina Pietrzak

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00-17.00 U/R

10

Aneta Matyjaszczyk

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.00-10.30 U/R

11

Angelika Kołtun

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.00-10.30 U/R

12

Anna Koszarowska

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

9.00-9.30 U/R

15.00-15.30 U/R

13

Anna Król

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.30-11.00 U/R

16.00-16.30 U/R

14

Anna Rząp

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

12.00-13.00 R

15

Anna Welz

BIOLOGIA

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00-8.30 U/R

CHEMIA

CZWARTEK (klasy siódme)

ŚRODA (klasy ósme)

13.00-14.00 U/R

12.00-13.00 U/R

16

Barbara Augusiak

PONIEDZIAŁĘK-PIĄTEK

16.00-17.00 R

17

Bożena Florczuk

WTOREK

10:00-11:00 R

18

Bożena Giecołd

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00-16.30 U

16.30-17.00 R

19

Bożena Orłowska

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

17:00 – 17:30

U/R

20

Danuta Musińska

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00-17.00 U/R

21

Donata Chmielińska

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.00-10.30 U/R

22

Emilia Kwolek

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

16.00-16.30 R

23

Emilia Romaniuk-Formela

WTOREK

10.00-11.00 U/R

24

Ewa Jaworska

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

8.00-9.00

25

Ewa Wrosz

Konsultacje dla rodziców

15.00-15.45

- poniedziałek - VIIIB

- wtorek - VIIB

- środa - VID

- czwartek - VC

- piątek - VIC

26

Hanna Adamska

Konsultacje dla rodziców klasy I - środa 13.45-14.15

Konsultacje dla rodziców klasy II - piątek 12.45-13.15

Konsultacje dla rodziców klasy III - czwartek 14.45-15.15

27

Hanna Sawa

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

15.00-16.00 U/R

28

Izabela Fischer

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

17.00-17.30 U/R

29

Joanna Dębniak

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA

16.00-17.00 U/R

30

Joanna Myszka

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

17.00-17.30 R

31

Jolanta Gorzkowska

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

17.00-18.00 U/R

32

Katarzyna Gniedziejko

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.30-11.00 U/R

16.00-16.30 U/R

33

Ksymena Wilk

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

PIĄTEK

11.00-11.30 U

14.00-14.30 R

34

Maciej Danowski

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

12.00-13.00 U/R

12.00-13.00 U/R

35

Magdalena Grobelna

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.30-9.30 U/R

36

Magdalena Rutkowska

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK

PIĄTEK

ŚRODA

11.45-13.00 U

10.45-11.30 U

11.45-12.30  R

37

Małgorzata Beńko

WTOREK

CZWARTEK

16:30-17:00 U

16:30-17:00 R

38

Małgorzata Kardaś

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00-8.30 U/R

39

Maria Dolecka

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.30-9.00 U/R

40

Marlena Maśnica

PONEDZIAŁEK, CZWARTEK

WTOREK

ŚRODA, PIĄTEK

12.00-12.30 U

9.00-9.30 R

11.00-11.30 U/R

41

Marta Kolka

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.30-9.00 U kl.5b

18.30-19.00 R

42

Mateusz Skrodzki

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

11.00-12.00 U/R

43

Michał Szarafin

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

11.00-12.00 U

11.30-12.30 U

12.00-13.00 U

13.00-13.30 R

44

Milena Sadowska

WTOREK-ŚRODA

CZWARTEK-PIĄTEK

12.00-13.00 U/R

11:00-12:00 U

45

Mirosław Behrendt

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK

12.00-12.45 U

12.00-12.45 U

8.15 – 9.00 U/R

11.00 – 11.45 U/R

46

Natalia Mering

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

12.00-13.00 R

47

Paula Kamińska

WTOREK

CZWARTEK

14.30-15.30 R

15.00-17.00 U

48

Sara Boryń

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

10.30-11.00 U/R

16.00-16.30 U/R

49

Wojciech Konopka

PONIEDZIAŁEK-PIĄTRK

WTOREK

9.00-10.00 U

11.00-12.00 R

50

Katarzyna Nartowska

PIĄTEK

9.00-9.45 U/R

KONSULTACJE ON-LINE ZE SPECJALISTAMI SZKOŁY PODSTAWOWEN NR 39 W GDAŃSKU

L.p.

Imię i nazwisko specjalisty

DZIEŃ

GODZINY

1

Sylwia Gontarzewska

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA, PIĄTEK

CZWARTEK

9:00-10:00 R

9:00-10:00 U

8:30- 9:00 U

13:00 – 14:00 R

2

Małgorzata Żmuda

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

12.00-13.00 U

8.00-9.00 R

3

Magdalena Telepska-Kosińska

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA

WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK

13.00-14.00 U

8.00-9.00 R

14.00-15.00 R

U uczeń

R rodzic