Dyrektor Szkoły: Anna Ptasińska-Wojewoda

Zastępca Dyrektora: Anna Senger

Administrator BIP: Magdalena Telepska-Kosińska