Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto Gdańsk.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Miasto Gdańsk.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Aktualne dla naszej Szkoły sprawozdanie finansowe (dla jednostek obsługiwanych przez Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych) znajduje się tutaj https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152794.pdf