ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

rok szkolny 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

Kółko języka niemieckiego dla klas VI, 13.50-14.35, sala 23

Kółko języka angielskiego dla klas IV, 13.50-14.35, sala 22

WTOREK

SKS dla klas IV, 13.50-14.35, sala gimnastyczna

ŚRODA

Koło języka angielskiego dla klas V, 13.50-14.35, sala 23

Koło języka angielskiego dla klas VI-VII, 14.45-15.30, sala 23

Koło informatyczne dla klas V-VI, 13.50-14.35, sala 15

CZWARTEK

SKS dla klas VII-VIII, 15.40-16.25, sala gimnastyczna

Koło plastyczne dla klas V-VI, 14.45-15.30, sala 14

Koło historyczne dla klas V, 8.00-8.45, sala 21

Koło języka polskiego dla klas IV, 13.50-14.35, sala 18

Gry i zabawy dla klas II-III, 14.45-15.30

PIĄTEK

Koło historyczne dla klas VII-VIII, 14.45-15.30, sala 21

SKS dla klas V, 13.50-14.35, sala gimnastyczna

Odyseja Umysłu dla klasy IVb, 12.55-13.40

Koło informatyczne dla klas IV, 13.50-14.35, sala 15

Gry i zabawy dla klas II-III, 13.50-14.35