Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania edukacyjnego, które odbywa się w ramach realizacji kampanii edukacyjnej Łączy nas Gdańsk.

Warsztaty, prowadzone w oparciu o aktywne metody edukacji, mają na celu zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, jak również wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.