Przekazujemy Zarządzenie PMG (pismo w załączeniu) w sprawie terminu składania wniosków w programie "Wyprawka szkolna - 2019".

Wszelkie informacje na temat programu rządowego znajdują się na stronie Miasta Gdańska, link do strony:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rzadowy-program-pomocy-uczniom-wyprawka-szkolna-2019,a,151148