1.   OSOBY ZAINTERESOWANE OBIADAMI PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ U WYCHOWAWCY LUB  INTENDENTA.
2.  STOŁÓWKA SZKOLNA CZYNNA BĘDZIE OD DNIA 05.09.2019 (CZWARTEK).
3.   CENA JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4,50 ZŁ.
4.   OPŁATA ZA DANY MIESIĄC POWINNA BYĆ UISZCZONA DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
5.   W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY DZIECKO ZOSTANIE WYKREŚLONE Z LISTY
6.   NR KONTA BANKOWEGO PEKAO S.A. 19 1240 1268 1111 0010 3838 8285
7.   REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA
Opłaty za obiady za poszczególne miesiące:
wrzesień 81,00 zł (18 dni x 4,50zł)
październik 99,00 zł (22 dni x 4,50 zł)
listopad 85,50 zł (19 dni x 4,50 zł)
grudzień 67,50 zł (15 dni x 4,50 zł)
styczeń 49,50 zł (11 dni x 4,50 zł)
luty 90,00 zł (20 dni x 4,50 zł)
marzec 99,00 zł (22 dni x 4,50 zł)
kwiecień
       dla uczniów oddziałów przedszkolnych 76,50 zł (17 dni x 4,50 zł)
       dla uczniów klas I-VIII 63,00 zł (14 dni x 4,50 zł)
maj 90,00 zł (20 dni x 4,50 zł)
czerwiec 76,50 zł (17 dni x 4,50 zł)
Istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch transzach, zgodnie z okresem rozliczeniowym (kalendarzowym). Za okres od września do grudnia opłata za obiady wynosi 337,50 zł. Natomiast za okres styczeń - czerwiec opłata dla oddziałów przedszkolnych wynosi 481,50 zł, dla klas I-VIII wynosi 468,00 zł.