Szkoła Podstawowa Nr 39 im. "Wojska Polskiego"

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną podległą w całości gminie Miasto Gdańsk. Nasza placówka szkoli uczniów od grup przedszkolnych do klas szóstych. W szkole są klasy integracyjne. 

Organizacja i przebieg kształcenia stwarzają możliwość uczącym się w niej uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności na kolejnych poziomach edukacyjnych, a jej absolwentom szansę kontynuowania nauki w gimnazjum oraz innych szkołach ponadpodstawowych.

Szkoła została założona w roku 1963. W roku 2013 obchodziła swoje 50-lecie.

Aktualne dla naszej Szkoły sprawozdanie finansowe (dla jednostek obsługiwanych przez Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych) znajduje się tutaj 

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209638/sp39.zip

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. "Wojska Polskiego"
Obywatelska 1​
80-259 Gdańsk

Email: sekretariat@sp39.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://sp39.edu.gdansk.pl/pl