STRUKTURA ORGANIZACYJNA

rok szkolny 2019/2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12. 2019
Ferie zimowe: 13 – 26.01. 2020
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14.04. 2020
Sprawdzian ósmoklasisty OKE – 21-23.04.2020
Zakończenie roku szkolnego: 26.06. 2020
Ferie letnie : 27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Terminarz spotkań z rodzicami
16.30 kl. I-IV
17.30 kl. V – VIII
14 listopada
12 grudnia

16.30 kl. V-VIII
17.30 kl. I-IV
30 stycznia
12 marca
14 maja

Podział na semestry

I semestr
2.09.2019 – 28.01.2020
17 tygodni
II semestr
29.01.2020 – 26.06.2020
18 tygodni

Terminy imprez i uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 ( poniedziałek)
Wyjście do miejsc pamięci narodowej 03.09.2019 ( wtorek)
Tydzień Demokracji – 16-22.09.2019
Pasowanie na ucznia 02.09.2019 ( poniedziałek)
Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2019 ( piątek)
Święto Niepodległości 8.11.2019 – Udział w paradzie – 11.11.2019
Wigilie klasowe – 17.12.2019

Terminy festynów szkolnych
20.09.2019 „Sąsiedzka Szkoła 2020”
7.12.2019 „Festyn Świąteczny”
5.06.2020 „Dzień Rodziny”

Wychowawstwo

0a

Katarzyna Gniedziejko, Anna Król

0b

Natalia Mering, Anna Rząp

1a

Barbara Augusiak

1b

Alicja Słomion

1c

Joanna Myszka

2a

Bożena Giecołd

2b

Alina Koprowska

3a

Anna Koszarowska

3b

Alina Pietrzak, Hanna Sawa

3c

Danuta Musińska

4a

Agnieszka Andruszak, Adriana Wiernicka

4b

Anna Welz

5a

Maciej Danowski, Marlena Maśnica

5b

Marta Kolka

5c

Mateusz Skrodzki

5d

Milena Sadowska

6a

Ksymena Wilk, Ewa Jaworska

6b

Izabela Fischer

6c

Ewa Wrosz

6d

Agnieszka Końko - Stańkowska

7a

Małgorzata Kardaś, Magdalena Rutkowska

7b

Alicja Kaśków

8a

Jolanta Gorzkowska

8b

Adam Popek

8c

Małgorzata Beńko

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

· 31.10 2019

· 23.12.2019

· 27.12.2019

· 30.12.2019

· 9.04.2020

· 14.04.2020

· 21-23.04.2020 (Sprawdzian OKE)

· 30.04.2020

· 12.06.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

24.12.2019

31.12.2019

10.04.2020


Obiady szkolne

Od 5 września czynna jest szkolna stołówka.

Osoby zainteresowane obiadami proszone są o podpisanie umowy dostępnej na stronie internetowej, u wychowawcy lub intendenta.

Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł. Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty dziecko zostanie wykreślone z listy. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendenta

Nr konta bankowego Pekao S.A. 19 1240 1268 1111 0010 3838 8285 (w treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Opłaty za obiady za poszczególne miesiące:

wrzesień 81,00 zł (18 dni x 4,50zł)

październik 99,00 zł (22 dni x 4,50 zł)

listopad 85,50 zł (19 dni x 4,50 zł)

grudzień 67,50 zł (15 dni x 4,50 zł)

styczeń 49,50 zł (11 dni x 4,50 zł)

luty 90,00 zł (20 dni x 4,50 zł)

marzec 99,00 zł (22 dni x 4,50 zł)

kwiecień:

dla uczniów oddziałów przedszkolnych 76,50 zł (17 dni x 4,50 zł)

dla uczniów klas i-viii 63,00 zł (14 dni x 4,50 zł)

maj 90,00 zł (20 dni x 4,50 zł)

czerwiec 76,50 zł (17 dni x 4,50 zł)

Istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch transzach, zgodnie z okresem rozliczeniowym (kalendarzowym). za okres od września do grudnia opłata za obiady wynosi 337,50 zł., natomiast za okres styczeń - czerwiec opłata dla oddziałów przedszkolnych wynosi 481,50 zł, dla klas I-VIII wynosi 468,00 zł.

Aktualny jadłospis jest zamieszczany na stronie szkoły, zawarte są tam również informacje o alergenach dla alergików.