STRUKTURA ORGANIZACYJNA

rok szkolny 2018/2019

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2018
Ferie zimowe: 11 lutego – 24 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019
Ferie letnie : 22 czerwca – 1 września 2019

Podział na semestry

I semestr
3.09.2018 – 26.01.2019
18 tygodni
II semestr
28.01.2019 – 19.06.2019
16 tygodni

Terminy imprez i uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 ( poniedziałek)
Wyjście do miejsc pamięci narodowej 04.09.2018 ( wtorek)
Tydzień Demokracji – 10-15.09.2018
Pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej – 12.10.2018 ( piątek)
Święto Niepodległości 9.11.2018 – Udział w paradzie – 11.11.2018
Wigilie klasowe – 21.12.2018
Bale karnawałowe – 08.02.2019

Wychowawstwo

0a

Katarzyna Gniedziejko, Alicja Słomion

0b

Anna Wirska, Natalia Mering

1a

Bożena Giecołd

1b

Alicja Koprowska

2a

Anna Koszarowska

2b

Alina Pietrzak, Hanna Sawa

2c

Danuta Musińska

3a

Joanna Myszka, Adriana Wiernicka

3b

Barbara Augusiak

4a

Maciej Danowski, Marlena Maśnica

4b

Marta Kolka

4c

Mateusz Skrodzki

4d

Milena Sadowska

5a

Anna Żołubak, Ewa Jaworska

5b

Izabela Walendzewicz

5c

Ewa Wrosz

5d

Agnieszka Końko-Stańkowska

6a

Małgorzata Kardaś

6b

Natalia Lelmacher

7a

Jolanta Gorzkowska

7b

Adam Popek

8a

Anna Welz

8b

Agnieszka Andruszak

8c

Izabela Fischer

8d

Małgorzata Wojtaś

 

Terminarz spotkań z rodzicami

Lp.

Termin

Forma

Treść

1.

30.08.2018

Spotkanie organizacyjne grup przedszkolnych

Przekazanie informacji dotyczących organizacji roku szkolnego, zadań wychowawczych, kalendarza imprez szkolnych i klasowych.

2.

03.09.2018

Spotkanie organizacyjne klas I – VIII

Spotkanie z Rodzicami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

3.

11.09.2018

Spotkanie organizacyjno-informacyjne

Zapoznanie ze Statutem, WSO, planem rocznym pracy szkoły, zadań wychowawczych, kalendarza imprez szkolnych i klasowych. Informacja OKE.

4.

13.11.2018

Spotkanie informacyjne

Ustalenie zakresu współpracy dotyczącej festynu szkolnego. Przekazanie informacji bieżących. 

5.

18.12.2018

Spotkanie informacyjne

Przedstawienie  ocen uczniów zagrożonych, zasad odwołania. Omówienie spraw bieżących.

6.

05.02.1019

Spotkanie informacyjne

Przekazanie ocen z klasyfikacji za pierwszy semestr.

7.

26.03.2019

Spotkanie informacyjne

Przekazanie informacji bieżących. Informacja OKE.

8.

14.05.2019

Spotkanie informacyjne

Przedstawienie ocen uczniów zagrożonych, zasad odwołania.

9.

21.06.2019

Spotkanie informacyjne

Spotkanie z Rodzicami z okazji zakończenia roku szkolnego.